اهمیت عایقکاری ساختمان

عایق کاری رطوبتی ساختمان باعث می‌شود که بافت داخلی ساختمان و سطح آن به صورت کامل در برابر آب و رطوبت آب‌بندی شود.

چرا استفاده از عایق رطوبتی ضروری است ؟ 

برای محافظت از ساختمان در برابر آسیب رطوبت و افزایش عمر آن، راه حل مناسب عایق رطوبتی ضروری است. زیرا نشت آب و رطوبت نه تنها منجر به تخریب و ریزش ساختمان می شود، بلکه می تواند جان انسان ها را نیز تهدید کند.


p-732

اهمیت عایقکاری ساختمان

عایق کاری رطوبتی ساختمان باعث می‌شود که بافت داخلی ساختمان و سطح آن به صورت کامل در برابر آب و رطوبت آب‌بندی شود.

p-733

آب بندی حمام

برای عایق رطوبتی حمام کافی است کف و دیواره ها را آب بندی کرد

p-736

ضد آب کردن کاشی

کاشی و سرامیک به تنهایی از نفوذ رطوبت جلوگیری نمی کند برای آب بندی کامل حتما باید از عایق رطوبتی نانو استفاده کرد.