جستجوسبد خرید

عایق رطوبتی ساختمان در نواب

تمام عایق کاری های این پروژه از قبیل عایق کاری حمام ها، عایق کاری سرویس های بهداشتی، عایق کاری پشت بام و ... به جای استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام های رایج در صنعت عایق کاری، فقط با استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد، صورت گرفته است.

عایق رطوبتی ساختمان در نوابعایق رطوبتی ساختمان در نوابعایق رطوبتی ساختمان در نواب

عایق رطوبتی ساختمان در نواب

این ساختمان یکی از ساختمان هایی است که شرکت سازه سازان یزدان پاک مشارکت در ساخت آن داشته و کلیه امور آن از ابتدای تخریب و گودبرداری تا تحویل واحد ها را بر عهده داشته است.
یکی از کارهای صورت گرفته در این پروژه عایق کاری سرویس های بهداشتی و پشت بام آن است که این کار تماما با استفاده از محصولات این شرکت؛ نانومالتی و نانوبام ، صورت گرفته است.استفاده از این محصولات در این پروژه موجب کاهش زمان اجرای عایق و کم کردن مراحل آماده سازی سرویس های بهداشتی شده است، به طوریکه پس از سیمان کاری اولیه بر روی آن عایق اجرا شده و سپس آماده برای اجرای کف و یا دیوارها می گردد و دیگر مانند قیر گونی و یا ایزوگام نیاز به سیمان کاری مجدد نمی باشد.

p-34

عایق رطوبتی ساختمان در نواب

تمام عایق کاری های این پروژه از قبیل عایق کاری حمام ها، عایق کاری سرویس های بهداشتی، عایق کاری پشت بام و ... به جای استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام های رایج در صنعت عایق کاری، فقط با استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد، صورت گرفته است.

p-30

عایق کاری استخر در دماوند

در آب بندی و عایق کاری این استخر از نانوپول استفاده شده است که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد و بدون استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام انجام شده است که همچنین کارفرکا را از انجام نقاشی استخر به دلیل رنگ مناسب بی نیاز می کند.

p-33

آب بندی چاله آسانسور در آتی ساز

آب بندی چاله آسانسور در مواقعی که از دیواره های آن آب نشت میکند کار بسیار سختی است که چاله آسانسور های آتی ساز نیز از جمله این موارد می باشد که توسط افراد و استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت است و بدون استفاده از قیر گونی یا ایزوگام انجام شده است.

p-31

عایق کاری پشت بام رایتل

نگهداری ساختمان های رایتل بر عهده این شرکت می باشد که پشت بام ساختمان مرکزی آن واقع در خیابان آفریقا(جردن) در بعضی نقاط دچار نشتی شده بود. حال، شرکت سازه سازان یزدان پاک با استفاده از نانوبام که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد تمامی آن نقاط را به صورت کامل آب بند نموده است.