جستجوسبد خرید

اجرای عایق کف پیاده رو نفت پاسارگاد

برای عایق کاری رطوبتی کف پیاده رو در منطقه سعادت آباد از عایق رطوبتی دوجزئیA ,توری و سپس اپوکسی پایه آب استفاده شده است و از و از نشست جلوگیری می کند . اجرای عایق روی موزاییک انجام شد. لایه نهایی بصورت سطحی کاملا صاف، یکنواخت و خوشرنگ قرمز ، حاصل شد.

عایق کاری کفعایق رطوبتی کفعایق رطوبتی کف پیاده روعایق روی موزاییکاجرای عایق کف پیاده رو نفت پاسارگاداجرای عایق کف پیاده رو نفت پاسارگاد

اجرای عایق اپوکسی پایه آب رنگ قرمز پروژه نفت پاسارگاد

پروژه نفت پاسارگاد واقع در منطقه سعادت آباد انتهای خیابان ساحل 2 می باشد . اقدامات صورت گرفته برای این پروژه به شرح زیر می باشد :

کف پیاده رو موزاییک بوده است و آب زیر آن نفوذ کرده است و باعث شده که ملات زیر موزاییک شسته شود و نشست کند.

محصولات استفاده شده برای این پروژه شامل موارد زیر می باشد :

با نانوچسب 1000 و مواد کف سازی زیر سازی به صورت کامل انجام گرفته است . پس از آن از دوجزئیA ,توری و سپس از اپوکسی پایه آب به رنگ قرمز برای عایق کاری کف استفاده کرده ایم .

مزیت استفاده از محصولات نانوشیلد

p-34

عایق رطوبتی ساختمان در نواب

تمام عایق کاری های این پروژه از قبیل عایق کاری حمام ها، عایق کاری سرویس های بهداشتی، عایق کاری پشت بام و ... به جای استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام های رایج در صنعت عایق کاری، فقط با استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد، صورت گرفته است.

p-30

عایق کاری استخر در دماوند

در آب بندی و عایق کاری این استخر از نانوپول استفاده شده است که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد و بدون استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام انجام شده است که همچنین کارفرکا را از انجام نقاشی استخر به دلیل رنگ مناسب بی نیاز می کند.

p-33

آب بندی چاله آسانسور در آتی ساز

آب بندی چاله آسانسور در مواقعی که از دیواره های آن آب نشت میکند کار بسیار سختی است که چاله آسانسور های آتی ساز نیز از جمله این موارد می باشد که توسط افراد و استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت است و بدون استفاده از قیر گونی یا ایزوگام انجام شده است.

p-31

عایق کاری پشت بام رایتل

نگهداری ساختمان های رایتل بر عهده این شرکت می باشد که پشت بام ساختمان مرکزی آن واقع در خیابان آفریقا(جردن) در بعضی نقاط دچار نشتی شده بود. حال، شرکت سازه سازان یزدان پاک با استفاده از نانوبام که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد تمامی آن نقاط را به صورت کامل آب بند نموده است.