عایقکاری طبقات منفی پروژه اسفندیار

پروژه اسفندیار که آب بندی 7 طبقه منفی توسط تیم اجرایی این شرکت با نانومالتی دوجزئی فشار منفی انجام گرفت.

اسفندیارعایق رطوبتی نانوعایق بندی فشار منفیآب بندی فشار منفیعایق کاری دیوار خارجیعایق نمای ساختمانی

اجرای عایقکاری پروژه اسفندیار

پروژه اسفندیار متعلق به آقای ریاحی می باشد. اقدامات صورت گرفته برای این پروژه به شرح زیر می باشد :

برای آب بندی 7 طبقه منفی از عایق دوجزئی فشار منفی استفاده کرده ایم و عایقکاری طبقات منفی به صورت کامل انجام شده است .

ویژ گی های محصول نانومالتی دوجزئی فشار منفی :


p-34

عایق رطوبتی ساختمان در نواب

تمام عایق کاری های این پروژه از قبیل عایق کاری حمام ها، عایق کاری سرویس های بهداشتی، عایق کاری پشت بام و ... به جای استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام های رایج در صنعت عایق کاری، فقط با استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد، صورت گرفته است.

p-30

عایق کاری استخر در دماوند

در آب بندی و عایق کاری این استخر از نانوپول استفاده شده است که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد و بدون استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام انجام شده است که همچنین کارفرکا را از انجام نقاشی استخر به دلیل رنگ مناسب بی نیاز می کند.

p-33

آب بندی چاله آسانسور در آتی ساز

آب بندی چاله آسانسور در مواقعی که از دیواره های آن آب نشت میکند کار بسیار سختی است که چاله آسانسور های آتی ساز نیز از جمله این موارد می باشد که توسط افراد و استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت است و بدون استفاده از قیر گونی یا ایزوگام انجام شده است.

p-31

عایق کاری پشت بام رایتل

نگهداری ساختمان های رایتل بر عهده این شرکت می باشد که پشت بام ساختمان مرکزی آن واقع در خیابان آفریقا(جردن) در بعضی نقاط دچار نشتی شده بود. حال، شرکت سازه سازان یزدان پاک با استفاده از نانوبام که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد تمامی آن نقاط را به صورت کامل آب بند نموده است.