جستجوسبد خرید

اجرای پروژه نفت پاسارگاد

در پروژه ی نفت پاسارگاد از عایق های رطوبتی نانوشیلد - اپوکسی پایه آب - توسط تیم اجرایی این شرکت استفاده شد.

اجرای پروژه نفت پاسارگاداجرای پروژه نفت پاسارگاداجرای پروژه نفت پاسارگاداجرای پروژه نفت پاسارگاداجرای پروژه نفت پاسارگاداجرای پروژه نفت پاسارگاد

این پروژه متعلق به نفت پاسارگاد می باشد که در کف داخل ساختمان اجرا شده است .زیر کار دوجزئی اجرا شده و روی آن توری (مش)و لایه نهایی اپوکسی پایه آب طوسی اجرا شده است.

p-34

عایق رطوبتی ساختمان در نواب

تمام عایق کاری های این پروژه از قبیل عایق کاری حمام ها، عایق کاری سرویس های بهداشتی، عایق کاری پشت بام و ... به جای استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام های رایج در صنعت عایق کاری، فقط با استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد، صورت گرفته است.

p-30

عایق کاری استخر در دماوند

در آب بندی و عایق کاری این استخر از نانوپول استفاده شده است که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد و بدون استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام انجام شده است که همچنین کارفرکا را از انجام نقاشی استخر به دلیل رنگ مناسب بی نیاز می کند.

p-33

آب بندی چاله آسانسور در آتی ساز

آب بندی چاله آسانسور در مواقعی که از دیواره های آن آب نشت میکند کار بسیار سختی است که چاله آسانسور های آتی ساز نیز از جمله این موارد می باشد که توسط افراد و استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت است و بدون استفاده از قیر گونی یا ایزوگام انجام شده است.

p-31

عایق کاری پشت بام رایتل

نگهداری ساختمان های رایتل بر عهده این شرکت می باشد که پشت بام ساختمان مرکزی آن واقع در خیابان آفریقا(جردن) در بعضی نقاط دچار نشتی شده بود. حال، شرکت سازه سازان یزدان پاک با استفاده از نانوبام که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد تمامی آن نقاط را به صورت کامل آب بند نموده است.