ضد آب کردن کاشی

کاشی و سرامیک به تنهایی از نفوذ رطوبت جلوگیری نمی کند برای آب بندی کامل حتما باید از عایق رطوبتی نانو استفاده کرد.

آیا می توان بدون عایق رطوبتی کاشی کرد؟

نکته اصلی این است که نباید انتظار داشته باشید که کفپوش کاشی و سرامیک به تنهایی از نفوذ رطوبت جلوگیری کند. بدون محلول آب بندی ضد آب، رطوبت از طریق بند کشی کاشی به کف زیرین می رسد و در نتیجه خطر بروز مشکلات را افزایش می دهد.

p-732

اهمیت عایقکاری ساختمان

عایق کاری رطوبتی ساختمان باعث می‌شود که بافت داخلی ساختمان و سطح آن به صورت کامل در برابر آب و رطوبت آب‌بندی شود.

p-733

آب بندی حمام

برای عایق رطوبتی حمام کافی است کف و دیواره ها را آب بندی کرد

p-736

ضد آب کردن کاشی

کاشی و سرامیک به تنهایی از نفوذ رطوبت جلوگیری نمی کند برای آب بندی کامل حتما باید از عایق رطوبتی نانو استفاده کرد.