زمان عایق رطوبتی ساختمان

عایق رطوبتی ساختمان می‌تواند با هدف جلوگیری از نفوذ رطوبت و آب به بافت ساختمان انجام شود

عایق رطوبتی چه زمانی باید انجام شود؟

بنابراین میبایست که عایق رطوبتی ساختمان در مرحله طراحی انتخاب و در مراحل مختلف اجتماعی اجرا شود.


p-732

اهمیت عایقکاری ساختمان

عایق کاری رطوبتی ساختمان باعث می‌شود که بافت داخلی ساختمان و سطح آن به صورت کامل در برابر آب و رطوبت آب‌بندی شود.

p-733

آب بندی حمام

برای عایق رطوبتی حمام کافی است کف و دیواره ها را آب بندی کرد

p-736

ضد آب کردن کاشی

کاشی و سرامیک به تنهایی از نفوذ رطوبت جلوگیری نمی کند برای آب بندی کامل حتما باید از عایق رطوبتی نانو استفاده کرد.