آب بندی حمام

برای عایق رطوبتی حمام کافی است کف و دیواره ها را آب بندی کرد

آیا کل قسمت حمام یا دوش را ضد آب کنم؟

تمام کف حمام و دیواره ها تا ارتفاع ۵۰ سانتیمتر و دیوار دوش تا ارتفاع ۲ متر می بایست عایق رطوبتی شود.

p-732

اهمیت عایقکاری ساختمان

عایق کاری رطوبتی ساختمان باعث می‌شود که بافت داخلی ساختمان و سطح آن به صورت کامل در برابر آب و رطوبت آب‌بندی شود.

p-733

آب بندی حمام

برای عایق رطوبتی حمام کافی است کف و دیواره ها را آب بندی کرد

p-736

ضد آب کردن کاشی

کاشی و سرامیک به تنهایی از نفوذ رطوبت جلوگیری نمی کند برای آب بندی کامل حتما باید از عایق رطوبتی نانو استفاده کرد.