عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : #ساختمان مرکزی

عایق کاری پشت بام رایتل

شرکت خدمات ارتباطی رایتل یکی از شرکت هایی است که نگهداری تاسیسات ساختمان آن بر عهده این شرکت می باشد و کار آب بندی ساختمان مرکزی آن را این شرکت انجام داده است.


"ساختمان مرکزی" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن