عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری بام هتل شیراز

برای آب بندی پشت بام هتل شیراز واقع در مرکز تهران، از عایق رطوبتی نانو بام به همراه مش شیشه استفاده شد. نانو بام عایق پلیمری سفید رنگ با قدرت بالا در برابر نفوذ رطوبت به داخل ساختمان می باشد که استفاده از آن به همراه توری الیاف شیشه، خواص آب بندی و استحکام مکانیکی عایق را دو چندان می سازد.

اجرای نانو بام به همراه مش الیاف شیشه،  برای بام هتل شیراز

برای آب بندی پشت بام هتل شیراز واقع در مرکز تهران، از عایق رطوبتی نانو بام به همراه مش الیاف شیشه استفاده شد. نانو بام عایق رطوبتی پلیمری سفیدرنگی است که توسط قلم مو و یا ایرلس روی سطح اعمال می گردد. در دست اول خلل و فرج سیمان سطح زیر کار پر شده و سطح صاف و آماده می شود،  و در دست دوم به همراه توری الیاف شیشه روی سطح اعمال می شود که کار آب بندی را انجام می دهد.
اجرای عایق نانومالتی، پروژه گلسنگ نیاورانعایق کاری بام سعادت آباد

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن