عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری بام منظریه

با آمدن تابستان و گرم شدن هوا مشکلات زیادی برای ایزوگام ها و قیرگونی های اجرا شده بوجود آمده است، چون این عایق ها مشکل روان شدن قیر در گرمای زیاد را دارند که این مسئله خود مشکلات زیست محیطی زیادی بدنبال دارد. از اینرو تمایل به استفاده از عایق های نانو بیشتر شده است.

اجرای عایق نانوبام منظریه نیاوران

 عایق رطوبتی نانوبام بدون مواد نفتی مانند قیر، بدون نیاز به حرارت دیدن هنگام اجرا، با بهترین کیفیت و قیمت مناسب توسط نانوشیلد تولید و عرضه می گردد. برای عایق کاری ساختمانی در منظریه که کف بام موزاییک بوده اما نشتی آب داشتند عایق رطوبتی نانوبام بکار برده شد و بدون نیاز به کندن موزاییک ها پشت بام این ساختمان خیلی سریع و آسان عایق کاری شد.

عایق استخر در مازندراناجرای عایق بام جنوب تهران

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن