عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری استخر شهریار

برای عایق کاری استخری در شهریار از عایق رطوبتی نانوپول استفاده شد. این عایق رطوبتی پلیمری بدون بو و سمیت و به رنگ آبی، مناسب با محیط استخر می باشد.

آب بندی استخر در شهریار

نانوپول عایق رطوبتی مناسب جهت استفاده برای آب بندی استخر می باشد. این عایق رطوبتی با اجرای آسان و سریع و رنگ مناسب، گزینه ای عالی برای آب بندی سریع و کامل استخر می باشد. مقاومت در برابر ایجاد ترک،پارگی و ضد خزه و جلبک بودن این عایق برای استفاده در استخرها که همیشه در معرض رطوبت مستقیم هستند بسیار مهم است.


اجرای عایق نانوبام با مش، هتل شیرازعایق کاری روف گاردن در فرمانیه

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن