عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق نما در شهرک واوان

تیم اجرایی این شرکت با استفاده از عایق رطوبتی نانوکالر نمای ساختمانی در شهرک واوان واقع در اسلامشهر را عایق کاری نمود. این عایق رطوبتی پلیمری متشکل از رزین های اکریلیک می باشد که بسیار چسبنده به سطح می باشد و در برابر رطوبت و فرسایش محیطی کاملا مقاوم است.

عایق کاری نما در واوان

برای عایق کاری رطوبتی نمای ساختمانی در شهرک واوان از عایق رطوبتی نانوکالر استفاده شد. این عایق رطوبتی پلیمری بر پایه آب ساخته شده است و بسیار سریع خشک می شود و تشکیل لایه ای ضد رطوبت و چسبنده به سطح را می دهد. در زیر فیلم اجرایی این عایق را مشاهده نمایید:
عایق نانومالتی اطلس مالعایق کاری پروژه اپال

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن