عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق نانومالتی اطلس مال

عایق کاری رطوبتی طبقات منفی و دیوار برشی در پروژه اطلس مال توسط عایق های رطوبتی نانوشیلد و تیم اجرایی این شرکت انجام شد. جهت عایق کاری این پروژه از عایق رطوبتی چندمنظوره نانومالتی استفاده شد.

اجرای عایق نانومالتی پروژه اطلس مال

برای عایق کاری طبقات منفی ساختمان اطلس مال واقع در اقدسیه از عایق رطوبتی نانومالتی استفاده شد. همانطور که می دانیم طبقات منفی ساختمان بدلیل ساختار زیرزمینی و مجاورت با خاک و سفره های زیرزمینی بسیار در معرض رطوبت هستند. لذا عایق کاری این طبقات از آنجا که شالوده طبقات بالایی ساختمان به حساب می آیند بسیار حائز اهمیت است. عایق رطوبتی پلیمری نانومالتی بصورت مایع متشکل از رزین های اکریلیک و فیلرهای عالی معدنی می باشد. به گونه ای که پس از خشک شدن  لایه ای ضد رطوبت، انعطاف پذیر و مقاوم روی سطح تشکیل می دهد. عایق نانومالتی دارای مزایایی عالی نسبت به ایزوگام، قیرگونی و دیگر عایق های رطوبتی می باشد:

فیلم زیر اجرای عایق رطوبتی نانومالتی برای ساختمان اطلس مال را نشان می دهد:


عایق نانو پروژه اطلس مالعایق نما در شهرک واوان

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن