عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق رطوبتی در سیستان و بلوچستان

در سیستان و بلوچستان بسیاری از منازل و ساختمانها سقفی متشکل از پیش (برگ درخت خرما)و بافتی از الیاف خرما می باشد. برای عایق کاری رطوبتی این سقف ها از عایق نانوکالر استفاده شد.

اجرای عایق رطوبتی  نانوکالر در سیستان و بلوچستان

در استان سیستان و بلوچستان بسیاری از خانه ها و ساختمانها از الیاف درخت خرما مانند پیش (منظور همان برگ درخت خرماست) ساخته می شوند. این هنر با نام سوندبافی یکی از صنایع دستی هرمزگان با قدمت هزار ساله بوده که با استفاده از برگ و مشتقات درخت نخل و هنرنمایی بومیان هرمزگانی ساخته می شود.  این سوندها نقش مهمی در ساختن سایبان، خانه های روستایی، انباری، کپر، آغل احشام و حریم باغها دارد. عایق کاری رطوبتی سقف یک ساختمان  که با الیاف درخت خرما ساخته شده بود،  با عایق رطوبتی نانوکالر انجام گرفت. همچنین برای عایق کاری رطوبتی دیوارهای این ساختمان که از جنس بتنی بود از عایق نانوکالر طوسی رنگ ساخت نانوشیلد استفاده شد. فیلم زیر نشان می دهد که چگونه عایق رطوبتی نانوکالر روی سوند قابل اجرا می باشد:عایق نانوبام خیابان جلفااجرای عایق بام نیاوران

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن