عایق های رطوبتی نانوشیلد

اجرای عایق کف در کوهسار

برای عایق کاری رطوبتی کف ساختمانی در منطقه کوهسار از عایق رطوبتی نانومالتی همراه مش استفاده شد. و از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان بطور 100درصدی جلوگیری شد. اجرای عایق روی موزاییک انجام شد. لایه نهایی بصورت سطحی کاملا صاف، یکنواخت و خوشرنگ، بدون نیاز به روکش نهایی حاصل شد.

اجرای عایق نانومالتی برای کف

برای عایق کاری رطوبتی کف ساختمانی  ویلایی در منطقه کوهسار تیم اجرایی این شرکت از عایق رطوبتی نانومالتی همراه با مش استفاده نمود. عایق رطوبتی نانومالتی روی موزاییک اجرا شد و کف ساختمان را بطور کامل عایق کاری نمود.

در این پروژه بدون نیاز به کندن موزاییک های کف،  عایق رطوبتی نانومالتی مانند رنگ با قلم مو روی سطح اجرا شد. بکارگیری توری الیاف شیشه کیفیت و دوام عایق را بالاتر میبرد و در نهایت سطحی کاملا صاف، یکنواخت، آب بند و زیبا روی کف تشکیل میشود.  این عایق رطوبتی بدلیل پایه آب بودن بدون بو وسمیت بوده و بسیار زود خشک میشود.


اجرای عایق بام جنوب تهرانعایق نانوبام در قنات شمالی

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن