عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری سرویس بهداشتی با مش، هتل شیراز

برای آب بندی سرویس های بهداشتی هتل شیراز، واقع در لاله زار تهران، از عایق رطوبتی نانومالتی همراه با مش استفاده شد.

آب بندی سرویس بهداشتی با مش درهتل شیراز

سرویس های بهداشتی هتل شیراز واقع در لاله زار تهران، توسط تیم اجرایی این شرکت و با استفاده از عایق نانومالتی همراه با مش آب بندی شد.قابلیت اجرا در محل های مرطوب، در قطعات و زمان های مختلف، سهولت اجرا و قیمت پایین از ویژگیهای ممتاز این محصول است.نانو آردوکالر در شمال کشوراجرای عایق نانوبام با مش، هتل شیراز

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن