عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری زیرزمین اقدسیه

عایق کاری دیوارهای طبقات منفی ساختمانی در اقدسیه توسط تیم اجرایی این شرکت و بوسیله عایق نانومالتی انجام شد. عایق چندمنظوره نانومالتی مناسبترین گزینه برای آب بندی محیط های مرطوب مانند آشپزخانه، سرویس بهداشتی، حمام و زیرزمین می باشد.

عایق کاری طبقات منفی در اقدسیه

برای عایق کاری رطوبتی دیوارهای طبقات منفی ساختمانی در اقدسیه از عایق رطوبتی نانومالتی استفاده شد. این عایق توسط تیم مجرب  این شرکت در کمترین زمین ممکن اجرا شد. عایق نانو مالتی در رنگ های کرمی، سفید، سبز و طوسی قابل تولید می باشد.

عایق رطوبتی نانومالتی برای آب بندی محیط های خیلی مرطوب مناسب می باشد. دوام این عایق بخصوص زمانی که همراه با مش الیاف شیشه استفاده شود چندین برابر دوام ایزوگام است.پروژه بام توسعه سهندعایق کاری سرویس بهداشتی

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن