عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری بام پاسداران

برای عایق کاری رطوبتی بام ساختمانی در پاسداران از عایق 4 لایه نانو بام به همراه مش الیاف شیشه استفاده شد. نانو بام عایق پلیمری است که پس از اجرا روی سطح و خشک شدن، لایه ای کاملا ضد رطوبت را تشکیل می دهد. این عایق قدرتمند قابلیت اجرا روی سطوح سیمانی، موزاییک و کاشی را نیز دارد.

اجرای عایق نانو بام با مش در پاسداران

این شرکت پروژه عایق کاری رطوبتی بام را برای ساختمانی در پاسداران به انجام رسانید. این عایق روی موزاییک اجرا شد و سطح بام را کاملا ضدرطوبت ساخت. این عایق 4 لایه شامل:  پرایمر، نانو بام، مش الیاف شیشه و نانوبام می باشد.  خواص ضد رطوبتی  عایق پلیمری نانوبام با خواص عالی مکانیکی توری الیاف شیشه در این عایق تلفیق می شود و درنتیجه عایق رطوبتی کاملا منعطف بدون ترک خوردگی در دماهای بالا و پایین و با دوام را تشکیل می دهد.


نانو بام در سهروردیعایق بام تویسرکان

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن