عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری بام در ایرانشهر

برای عایق کاری پشت بام در ساختمان فرمانداری ایرانشهر، از عایق رطوبتی نانو بام با تکنیکی جدید استفاده شد که کیفیت این عایق رطوبتی جدید تا 15 سال گارانتی دارد.این عایق کاملا ضد آب بوده، انعطاف پذیری و مقاومت مکانیکی بالا و ضد حریق بودن آن این عایق را با دیگر عایق های رطوبتی بام متفاوت می سازد.

عایق کاری پشت بام فرمانداری  در ایرانشهر

پشت بام ساختمان فرمانداری واقع در ایرانشهر نیاز به عایق کاری رطوبتی داشت که نیروهای  این شرکت با استفاده از عایق رطوبتی نانوبام و تکنیک جدیدی در اجرای آن، پشت بام این ساختمان را عایق کاری نمودند.

این عایق رطوبتی قوی با داشتن مزایای عالی ضد حریق بودن، انعطاف پذیری  و مقاومت مکانیکی بالا دارای  15 سال گارانتی می باشد. در زیر می توانید فیلم اجرا را مشاهده نمایید:

اجرای نانو کالر در مجتمع تجاری روشاعایق کاری استخر در ملارد

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن