عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری استخر ورامین

در فصل تابستان نیاز به رنگ کردن و آب بند نمودن استخرها بسیار بیشتر شده است. این شرکت در پروژه ای دیگر برای عایق کاری استخری در ورامین از عایق رطوبتی پلیمری نانوپول ساخت نانوشیلد استفاده نمود. نانوپول با چسبندگی عالی و خواص انعطاف پذیری و آب بندی از هدررفت آب استخر جلوگیری می کند.

آب بندی استخر در ورامین

همیشه در فصل تابستان استفاده از  استخرها زیاد می شود. با توجه به مسائل کمبود آب استفاده از رنگی که بتواند آب بند نیز باشد و از هدررفت آب جلوگیری کند بسیار توصیه می گردد. عایق رطوبتی نانوپول همزمان رنگ و آب بندی استخر را انجام می دهد. اجرایی سریع و آسان دارد و به دلیل پایه آب بودن سریع خشک می شود و دوستدار محیط زیست است. این عایق رطوبتی قدرتمند همچنین ضد خزه و جلبک می باشد. برای استخری در ورامین تیم اجرایی این شرکت از عایق نانوپول ساخت نانوشیلد استفاده نمود. در فیلم زیر میتوانید مراحل اجرای این عایق را مشاهده نمایید:


عایق استخر در گچسرعایق نانوپول در جاجرود

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن