عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق نانوپول در جاجرود

عایق نانوپول برای آب بندی انواع استخر مناسب است. عایق رطوبتی نانوپول با رنگ آبی استخری برای عایق کاری استخری در جاجرود تهران اجرا شد. چسبندگی عالی و کشسانی بالای عایق نانوپول از ترک خوردن و پوسته شدن این عایق جلوگیری می نماید. نانوپول پایه آب بوده و به سرعت خشک می شود و دوستدار محیط زیست است.

عایق کاری استخر در جاجرود

برای عایق کاری استخری در جاجرود تیم اجرایی این شرکت در کمترین زمان ممکن استخر را با عایق رطوبتی نانوپول آب بندی کردند. عایق رطوبتی نانوپول علاوه بر آب بندی، بدلیل رنگ آبی زیبایی که دارد شما را از کاشی کاری هم بی نیاز می کند . از جمله مزایای عالی عایق رطوبتی نانوپول می توان به موارد زیراشاره نمود:


عایق کاری استخر ورامینعایق استخر در مازندران

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن