عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق نانوبام در قنات شمالی

از پروژه های جدید نانوشیلد، عایق کاری رطوبتی پشت بام ساختمانی در خیابان قنات شمالی می باشد. بدون نیاز به کندن موزاییک ها از کف، عایق رطوبتی نانوبام و مش روی موزاییک ها اجرا شد و لایه نهایی با رنگ زیبا و کاملا آب بند تشکیل گردید.

اجرای عایق رطوبتی نانوبام با مش در خیابان قنات شمالی

عایق رطوبتی نانوبام با مش برای ساختمانی در خیابان قنات شمالی، روی موزاییک اجرا شد. عایق رطوبتی نانوبام کاملا چسبنده به سطح و آببند کننده می باشد. این عایق رطوبتی که همانند رنگ به سادگی روی سطح اجرا می گردد جایگزین ایزوگام و قیرگونی بوده. و بدلیل پایه آب بودن این محصول کاملا دوستدار محیط زیست و بدون بو می باشد. از مزایای عایق نانوبام موارد زیر قابل توجه می باشد:


اجرای عایق کف در کوهسارعایق نما در مازندران

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن