عایق کاری پشت بام در دماوند

استفاده از نانوبام به جای قیر گونی و یا ایزوگام های رایج مزایای خود را دارد که از جمله آن ها میتوان به سرعت بالای انجام کار، مقاومت بیشتر در برابر انبساط و انقباض های ممکن در اثر بارش ها و تابش نور خورشید، کاهش مراحل عایق کاری و آب بندی و... یاد کرد.

عایق کاری پشت بام در دماوند

عایق کاری پشت بام در دماوند

ساختمان مذکور یکی از ساختمان هایی است که توسط این شرکت عایق کاری و آب بندی پشت بام آن انجام شده است.

برای عایق کاری این پشت بام این شرکت بدون استفاده از عایق های سنتی نظیر قیرگونی و یا ایزوگام، و فقط با استفاده از نانوبام که از محصولات انحصاری این شرکت بوده استفاده کرده است.

از مزایای نانوبام می توان به سرعت بالای اجرای آن و مقاومت بالای این محصول در مقابل انبساط و انقباض ناشی از گرما و سرما اشاره کرد.

در اجرای این پروژه ابتدا دو قسمت محصول توسط همزن به صورت کامل مخلوط شده و سپس با استفاده از قلم مو رنگ پلاستیک توسط پرسنل این شرکت اجرا شده است.p-34

عایق رطوبتی ساختمان در نواب

تمام عایق کاری های این پروژه از قبیل عایق کاری حمام ها، عایق کاری سرویس های بهداشتی، عایق کاری پشت بام و ... به جای استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام های رایج در صنعت عایق کاری، فقط با استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد، صورت گرفته است.

p-30

عایق کاری استخر در دماوند

در آب بندی و عایق کاری این استخر از نانوپول استفاده شده است که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد و بدون استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام انجام شده است که همچنین کارفرکا را از انجام نقاشی استخر به دلیل رنگ مناسب بی نیاز می کند.

p-33

آب بندی چاله آسانسور در آتی ساز

آب بندی چاله آسانسور در مواقعی که از دیواره های آن آب نشت میکند کار بسیار سختی است که چاله آسانسور های آتی ساز نیز از جمله این موارد می باشد که توسط افراد و استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت است و بدون استفاده از قیر گونی یا ایزوگام انجام شده است.

p-31

عایق کاری پشت بام رایتل

نگهداری ساختمان های رایتل بر عهده این شرکت می باشد که پشت بام ساختمان مرکزی آن واقع در خیابان آفریقا(جردن) در بعضی نقاط دچار نشتی شده بود. حال، شرکت سازه سازان یزدان پاک با استفاده از نانوبام که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد تمامی آن نقاط را به صورت کامل آب بند نموده است.