عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری پشت بام در دماوند

استفاده از نانوبام به جای قیر گونی و یا ایزوگام های رایج مزایای خود را دارد که از جمله آن ها میتوان به سرعت بالای انجام کار، مقاومت بیشتر در برابر انبساط و انقباض های ممکن در اثر بارش ها و تابش نور خورشید، کاهش مراحل عایق کاری و آب بندی و... یاد کرد.

عایق کاری پشت بام در دماوند

ساختمان مذکور یکی از ساختمان هایی است که توسط این شرکت عایق کاری و آب بندی پشت بام آن انجام شده است.

برای عایق کاری این پشت بام این شرکت بدون استفاده از عایق های سنتی نظیر قیرگونی و یا ایزوگام، و فقط با استفاده از نانوبام که از محصولات انحصاری این شرکت بوده استفاده کرده است.

از مزایای نانوبام می توان به سرعت بالای اجرای آن و مقاومت بالای این محصول در مقابل انبساط و انقباض ناشی از گرما و سرما اشاره کرد.

در اجرای این پروژه ابتدا دو قسمت محصول توسط همزن به صورت کامل مخلوط شده و سپس با استفاده از قلم مو رنگ پلاستیک توسط پرسنل این شرکت اجرا شده است.عایق کاری استخر در بومهنعایق کاری استخر در لواسان

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن