عایق های رطوبتی نانوشیلد

پروژه نانورول و نانوشیت

برای عایق کاری سطح کف حیاط و پارکینگ و نیز سطح چوبی کف و دیواره یک سازه چوبی از عایق های رطوبتی نانوشیلد: نانوشیت و نانورول استفاده شد. در این مطلب به معرفی این محصولات و جدیدترین پروژه های انجام شده با نانورول و نانوشیت پرداخته ایم.

عایق رطوبتی نانورول و نانوشیت

دو محصول متفاوت نانوشیلد برای عایق کاری و آب بندی نانورول و نانوشیت می باشد که به صورت ورقه ای تولید می شود و با چسب های مخصوص قابل چسباندن به انواع سطوح است و برای آب بندی و عایق کاری رطوبتی دیوار و کف می تواند استفاده گردد.

نانورول برای عایق کاری سازه چوبی در قسمت دیوار و کف آن در پروژه ای در نیاوران تهران استفاده گردید.

نانوشیت هم در پروژه فرمانیه برای سطح کف پارکینگ و حیاط استفاده شد.

عایق روف گاردن الهیهاجرای عایق استخر کردان

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن