عایق های رطوبتی نانوشیلد

نانو بام در سهروردی

عایق کاری بام در منطقه سهروردی تهران، با عایق رطوبتی نانو بام توسط پرسنل اجرایی این شرکت انجام شد. نانو بام عایقی برنگ سفید و با غلظتی شبیه به غلظت عسل می باشد که با قلم مو به آسانی قابل اجرا روی سطح بام می باشد.

عایق کاری بام در سهروردی

پشت بام  ساختمانی در منطقه سهروردی توسط تیم اجرایی این شرکت عایق کاری شد. برای این منظور از عایق رطوبتی پلیمری نانو بام استفاده شد. این عایق رطوبتی با خواص ضد رطوبت عالی و دوام بالا جایگزین صد در صد ایزوگام می باشد. این عایق نیازی به حرارت دادن ندارد و بصورت خالص با قلم مو به آسانی قابل اجراست.


عایق نما، مازندرانعایق کاری بام پاسداران

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن