عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری استخر زعفرانیه

اجرای عایق رطوبتی نانو همراه با مش برای پروژه استخر و جکوزی زعفرانیه توسط تیم اجرایی این شرکت به انجام رسید.

اجرای عایق نانوشیلد استخرو جکوزی در خیابان  جمشید مشایخی زعفرانیه

عایق رطوبتی نانوپول همراه با مش الیاف شیشه برای عایق کاری استخر و عایق نانومالتی با مش برای عایق زیرکار کاشی در جکوزی در این پروژه استفاده شد. اجرای این پروژه توسط تیم اجرایی همین شرکت در کمترین زمان انجام شد. عایق رطوبتی نانوپول در رنگ های متفاوت قابل عرضه است و عایق قدرتمند نانومالتی برای سطوح زیرکار استفاده می شود. از خواص عایق های رطوبتی پلیمری نانوشیلد میتوان به چسبندگی بالا، ضد کپک و قارچ، عمر مفید 30 سال به بالا، بدون ترک خوردگی یا پوسته پوسته شدن بعلت ماهیت پلیمری آن، اشاره نمود.

عایق نما در مازندراناجرای عایق سقف ایرانشهر

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن