عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری استخر در لواسان

استخر لواسان یکی ار استخرهایی است که این شرکت با استفاده از نانوپول آن را آب بندی نموده است. از مزایای این نوع عایق کاری میتوان به سرعت هر چه بیشتر انجام کار، بی نیاز کردن کار فرما از نقاشی مجدد استخر به دلیل رنگ مناسب نانوپول، کاهش مراحل انجام آب بندی و.... میتوان نام برد.

عایق کاری استخر لواسان

این استخر نیز یکی دیگر از استخرهایی است که این شرکت با استفاده از نانوپول آن را عایق بندی کرده و با توجه به درخواست کارفرما برای نقاشی استخر با رنگ آبی، با توجه به رنگ مناسب نانوپول این نیاز کارفرما را نیز برطرف کرده و از پرداخت هزینه اضافی برای اجرای نقاشی نیز جلوگیری کرده است.

همانطور که احتمالا متوجه شدید استفاده از نانوپول برای آب بندی استخر کارفرما را از اجرای سیمان کاری مجدد و همچنین نقاشی بی نیاز می سازد.

عایق کاری پشت بام در دماوندعایق کاری استخر در دماوند

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن