عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری استخر در بومهن

این پروژه واقع در شهرستان بومهن بوده که با استفاده از نانوپول و بدون استفاده از قیرگونی و یا ایزوگام در اواخر تیر ماه سال 96 کار آب بندی و عایق کاری آن صورت گرفته و همچنین کار فرما را از انجام نقاشی با توجه به رنگ مناسب بی نیاز کرده است.

عایق کاری استخر بومهن

این استخر نیز یکی از چندین استخری است که با استفاده از نانوپول عایق شده است.این استخر به مساحت حدود 30 متر و عمق 1/5 متر تا 2 متر در عرض تنها یک روز به صورت کامل آب بندی شده است.

از مزایای استفاده از نانوپول می توان از سرعت بالای اجرای آن اشاره کرد به طوری که در این استخر پس از خشک شدن کامل عایق تا سه روز، استخر آبگیری شده و مورد استفاده قرار گرفت.

عایق کاری منابع گالوانیزه اقدسیهعایق کاری پشت بام در دماوند

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن