عایق های رطوبتی نانوشیلد

اجرای عایق رمپ سعادت آباد

عایق بندی رطوبتی رمپ پارکینگ در سعادت آباد، پروژه ای دیگر از شرکت نانوشیلد است که توسط پرسنل اجرایی نانوشیلد اجرا شد. این پروژه با عایق نانومالتی دو جزئی و عایق رطوبتی نانوکالر که هر دو از محصولات تولید نانوشیلد می باشد انجام گرفت.

اجرای عایق رطوبتی برای رمپ و پارکینگ

یکی دیگر از مکان های ساختمانی که نیاز به عایق کاری و آب بندی دارد پارکینگ ها و رمپ ها می باشد. عبور مداوم ماشین ها و رفت و آمد زیاد روی این سطوح بشدت می تواند برای لایه های اجرا شده روی سطح آسیب رسان باشد. همچنین عایق کف، به خاطر شستشو و باران، بطور مستقیم در تماس عمودی با رطوبت و آب هستند که این مطلب نیاز به عایقی بسیار مستحکم و بادوام را برای اینگونه سطوح ضروری می سازد.

برای عایق بندی و آب بندی رمپ و پارکینگ می توان از عایق های رطوبتی نانوشیلد مانند عایق نانومالتی (بصورت تک یا دوجزئی)  استفاده نمود. در این پروژه از عایق دوجزئی نانومالتی به همراه عایق رطوبتی نانوکالر بر رمپ یک پارکینگ در سعادت آباد استفاده شد. پروژه توسط تیم نانوشیلد در کمترین زمان ممکن اجرا گردید. لازم به ذکر است این عایق رطوبتی علاوه بر آب بندی سطح مورد نظر، در اثر رفت و آمد انسان و ماشین دچار آسیب نمی گردد و عایقی کاملا مقاوم و در عین حال منعطف می باشد، که این خاصیت بعلت خاصیت رزینهای اکریلیک بکار رفته در این عایق ها می باشد.

اجرای عایق استخر کردانعایق بندی طبقات منفی

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن