عایق های رطوبتی نانوشیلد

نانو پودر 2

نسل پیشرفته نانوپودر1 است که تمام خصوصیات نانوپودر1 را دارا است، با این فرق که برای سیمانکاری نما خصوصا نمای سیمانی ابزاری فرموله گردیده و خاصیت روان کنندگی بیشتری را داراست و بدلیل ایجاد حبابهای بسیار ریز در ملات سیمانی توان و مقاومت ملات را در مقابل سیکل های یخبندان بالا میبرد.

نانوپودر 2

نسل پیشرفته عایقهای رطوبتی نانوپودر 1 است که تمام خصوصیات نانو پودر1 را دارا است، با این فرق که برای سیمان کاری نما خصوصا نمای سیمانی ابزاری فرموله گردیده و خاصیت روان کنندگی بیشتری را داراست و بدلیل ایجاد حبابهای بسیار ریز در ملات سیمانی توان و مقاومت ملات را در مقابل سیکل های یخبندان بالا میبرد.

بیشتر بخوانید : روان کننده بتن

عایق رطوبتی جدید نانو پودر2 بعنوان افزودنی قابل مصرف در بتن بوده و خصوصیت های جالبی را داراست که از آن جمله آب گریزی، چهره نمای صاف و یکدست در کناره قالب بتن، رئولوژی بتن را تنظیم و ماله خوری بتن را راحت کرده و در جاهائیکه سطح بتن لیسه ای مد نظر است بسیار کارآمد است، از ترک و آبرفتگی بتن جلوگیری می کند و اجازه میدهد آب زیادی در حجم بتن باقی نمانده و در نتیجه آن در مقاومت بتن اثر مثبت میگذارد خصوصا در بتن های مسلح جلو زنگ زدگی میلگرد در اثر رطوبت را میگیرد، توصیه می شود در بتن ریزی در زمین های آبدار استفاده گردد.

راهنمای استفاده و میزان مصرف نانوپودر 2:

نانو پودر 2 به همراه نانو چسب 1000+ در بتن به مدت 10 دقیقه میکس می شود. نانوپودر 2 به میزان 2.5 کیلوگرم در هر متر مربع بتن اضافه می شود.


نانو پودر 1نانو چسب سیمان 300

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن