عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق رطوبتی کف کولر

کولرهای آبی همیشه با مشکل نشتی آب از کف کولر، سوراخ شدن و زنگ زدگی کف کولر مواجه هستند. که این مسئله منجر به کاهش کارایی کولر آبی، کاهش عمر پوشال هاو مصرف بیشتر برق می شود. عایق رطوبتی نانوشیلد مخصوص کف کولر موجب آب بندی کف کولر آبی می شود و از بروز تمامی این مشکلات جلوگیری می نماید.

عایق رطوبتی مخصوص کف کولر آبی

عایق رطوبتی مخصوص کف کولر یا رنگ آب بند کف کولر آبی، ساخت نانوشیلد، برای آب بندی کف کولر آبی به کار می رود و از بروز مشکلاتی مانند نشتی و سوراخ شدن و یا زنگ زدن کف کولر های آبی جلوگیری به عمل می آورد. در نتیجه عایق کاری و آب بندی کف کولر، عمر پوشالها افزایش می یابد و کارایی کولر بیشتر شده و به تبع آن در مصرف برق صرفه جویی می گردد، چرا که نیازی به دور تند کولر و یا مصرف مداوم آن در طول شبانه روز احساس نمی شود.

نحوه ی مصرف:

ابتدا کف کولر را با سمباده از زنگ زدگی ها می زداییم، سپس آنرا تمیز و خشک نموده و با قلم موی رنگ می توانید عایق رطوبتی کف کولر نانوشیلد را روی سطح به ضخامت 1 میلی متر اجرا نمایید.

بسته بندی:

عایق رطوبتی کف کولر در سطل های 20،10،4،1 کیلویی موجود می باشد.

رنگ اکریلیک داخلی آستر پوششی اکریلیک

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن