عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری پشت بام رایتل

نگهداری ساختمان های رایتل بر عهده این شرکت می باشد که پشت بام ساختمان مرکزی آن واقع در خیابان آفریقا(جردن) در بعضی نقاط دچار نشتی شده بود. حال، شرکت سازه سازان یزدان پاک با استفاده از نانوبام که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد تمامی آن نقاط را به صورت کامل آب بند نموده است.

عایق کاری پشت بام رایتل

یکی از ساختمان هایی که این شرکت با استفاده از نانومالتی نشتی آب از پشت بام آن رارفع نموده است ساختمان مرکزی رایتل می باشد.در این ساختمان به علت اجرای تاسیسات مخابراتی و همچنین نصب برخی از لوازم تاسیسات مکانیکی تخریب و اجرای مجدد عایق پشت بام غیر ممکن بود.حال این شرکت با استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد پشت بام آن را آب بندی کرده و تمامی نشتی های آن را برطرف کرده است.

عایق کاری استخر در دماوندعایق کاری استخر در آبعلی

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن