عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق کاری استخر در دماوند

در آب بندی و عایق کاری این استخر از نانوپول استفاده شده است که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد و بدون استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام انجام شده است که همچنین کارفرکا را از انجام نقاشی استخر به دلیل رنگ مناسب بی نیاز می کند.

عایق کاری استخر در دماوند

استخر مورد نظر با کاربری شخصی بوده و عایق کاری آن بدون استفاده از عایق های قدیمی نظیر قیرگونی و یا ایزوگام و فقط با نانوپول انجام شده است که استفاده از این محصول کارفرما را از انجام سیمان کشی مجدد بر روی عایق کاری،و همچنین نقاشی استخر بی نیاز ساخته است.

برای اجرای این کار پس از تهیه عایق از دو قسمت محصول نانوپول به وسیله هم زن، با استفاده از قلم مو رنگ پلاستیک اجرا شده است.همانظور که در عکس ها می بینید این محصول با توجه به رنگ متناسب با رنگ استخر کارفرما را از نقاشی مجدد استخر بی نیاز می سازد.

عایق کاری استخر در لواسانعایق کاری پشت بام رایتل

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن