عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق رطوبتی ساختمان در نواب

تمام عایق کاری های این پروژه از قبیل عایق کاری حمام ها، عایق کاری سرویس های بهداشتی، عایق کاری پشت بام و ... به جای استفاده از قیر گونی و یا ایزوگام های رایج در صنعت عایق کاری، فقط با استفاده از نانومالتی که از محصولات انحصاری این شرکت می باشد، صورت گرفته است.

عایق رطوبتی ساختمان در نواب

این ساختمان یکی از ساختمان هایی است که شرکت سازه سازان یزدان پاک مشارکت در ساخت آن داشته و کلیه امور آن از ابتدای تخریب و گودبرداری تا تحویل واحد ها را بر عهده داشته است.
یکی از کارهای صورت گرفته در این پروژه عایق کاری سرویس های بهداشتی و پشت بام آن است که این کار تماما با استفاده از محصولات این شرکت؛ نانومالتی و نانوبام ، صورت گرفته است.استفاده از این محصولات در این پروژه موجب کاهش زمان اجرای عایق و کم کردن مراحل آماده سازی سرویس های بهداشتی شده است، به طوریکه پس از سیمان کاری اولیه بر روی آن عایق اجرا شده و سپس آماده برای اجرای کف و یا دیوارها می گردد و دیگر مانند قیر گونی و یا ایزوگام نیاز به سیمان کاری مجدد نمی باشد.

آب بندی چاله آسانسور در آتی سازعایق‎کاری پارکینگ برج روشا

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن