عایق های رطوبتی نانوشیلد

چسب بتن 1000 پلاس

چسب بتن دارای دو نوع مختلف اپوکسی و پلیمری هستند که برای ترمیم بتن، اتصال بتن جدید به قدیمی، آب بندی و بهبود خواص شیمیایی و فیزیکی استفاده میشود. نانوچسب بتن 1000 پلاس نانوشیلد یکی از بهترین چسب های بتن با کارایی و خواص راون کنندگی بسیار بالاست

نانو چسب بتن 1000+

کاربرد چسب بتن نانوشیلد

میزان مصرف و راهنمای استفاده نانوچسب بتن 1000 +

نانو چسب 1000+ همراه با نانوپودر 2 در بتن به مدت 10 دقیقه میکس می شود. نانوچسب 1000+ به میزان 2.5 کیلوگرم در هر متر مکعب بتن اضافه می شود.

نانو چسب بتن 1000 عایق کناف

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن