عایق های رطوبتی نانوشیلد

پرایمر پایه آب

برای اجرای رنگ و عایق رطوبتی روی سطوح نمای ساختمان از محصول پرایمر پایه آب استفاده می گردد. این پرایمر چسبندگی بالا و سازگاری مناسبی از لحظ ساختاری با عایق رطوبتی و رنگ برای نما دارد.

پرایمر

پرایمر پایه آب مناسب برای نما، سنگ یا آجر، می باشد. این محصول  برای اجرای رنگ نما و یا عایق کاری رطوبتی سطوح نما مورد استفاده قرار می گیرد و از لحاظ ساختار شیمیایی با رنگ نما و عایق های رطوبتی پلیمری کاملا سازگار می باشد و همین مسئله عمر بالاتر و دوام رنگ نما را تضمین می نماید.

محافظ سنگ نانوشیلدرنگ اکریلیک داخلی

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن