عایق های رطوبتی نانوشیلد

نانو چسب بتن 1000

محصولی است تک جزئی مایع با تن رنگ سبز با خاصیت روان کنندگی بعنوان چسب بتن سوپر برای ترمیم و چسباندن بتن قدیم به جدید دارای خصوصیت های برتر با کاربرد گسترده به همراه نانوپودر 2 جسم بتن را آب بند می نماید. پایه چسب بتن 1000 آکریلیک با PH بالا که با سیمان همخوان بوده و در محیط قلیایی ماندگار است

چسب بتن

عایق رطوبتی نانو چسب بتن 1000 محصولی است تک جزئی مایع برای جلوگیری از ترک خوردن و آبرفت مخلوط سیمان سفید و پودر سنگ گه خاصیت روان کنندگی نیز دارد و خاصیت ماله خوری مخلوط را نیز افزایش میدهد.

میزان مصرف و راهنمای استفاده نانوچسب 1000:

ابتدا پودر سنگ و سیمان سفید را به نسبت یک سیمان و سه پودر سنگ به میزان یکصد کیلو گرم مخلوط کرده و سپس آب را اضافه میکنیم، قبل از اینکه میزان آب به نیمه برسد نانو چسب 1000 را اضافه میکنیم و سپس مابقی آب را افزوده و به مدت 5 دقیقه مخلوط مینماییم. نانوچسب 1000 به میزان 2.5 درصد وزن مخلوط سیمان سفید و پودر سنگ اضافه می شود.

نانو چسب سیمان 300چسب بتن 1000 پلاس

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن