عایق های رطوبتی نانوشیلد

چرا بتن ترک میخورد ؟

دلایل متعددی برای ترک خوردن بتن وجود دارد که برخی ناشی از مشکلات سازه ای است و برخی مربوط به نحوه اجرا میشود. این مطلب بطور خلاصه به دلایل ترک خوردن بتن میپردازد

علل ترک خوردن بتن

ترک خوردن بتن از نظر زمانی به سه مرحله قابل تقسیم است

صرف نظر از اجرای نامناسب و فشار و بار بیش از حد چند دلیل عمده برای ترک خوردن بتن محتمل است

طبیعتا رعایت موارد فوق باعث جلوگیری از ترک خوردن بتن خواهد شد.

لازم به یاد آوری است که نظارت بر اجرا و اجرای صحیح همراه با استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت از ترک خوردن بتن جلوگیری خواهد کرد.

محصولات مرتبط

اجرای نانوشیلد با قلم مونانوشیلد در نمایشگاه بین المللی

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن