عایق های رطوبتی نانوشیلد

نانوشیلد در نمایشگاه بین المللی

نانوشیلد به عنوان یک محصول صد در صد ایرانی و با کیفیت بسیار مورد استقبال چشمگیر هیئتهای بازرگانی کشورهای مختلف قرار گرفت.

نانوشیلد به عنوان یک عایق رطوبتی جدید و یک محصول ایرانی و بی رقیب در نمایشگاه بین المللی معدن، ساختمان و صنایع وابسته مورد استقبال فراوان هیئتهای بازرگانی کشورهای مختلف قرار گرفت.

تبادل نظر و بحث در مورد چگونگی عملکرد نانوشیلد بر روی انواع سطوح و همینطور نحوه صادرات از مباحث اصلی میان نمایندگان کشورهای مختلف با نمایندگان نانوشیلد در این نمایشگاه بود.


چرا بتن ترک میخورد ؟عایق رطوبتی استخر

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن