عایق های رطوبتی نانوشیلد

اجرای نانوشیلد با قلم مو

نحوه اجرای محصولات نانوشیلد بسیار ساده و سریع است و این موضوع یکی از مزایا و برتری های عایق های جدید نسبت به ایزوگام و قیر گونی است. در این ویدئو با نحوی اجرای عایق رطوبتی چند منظوره نانومالتی آشنا میشوید

اجرای عایق رطوبتی با قلم مو

سهولت و سرعت در اجرای هر پروژه ای باعث کاهش زمان و عدم نیاز به کارگر ماهر برای انجام کار میشود و این به معنی کاهش هزینه هاست.

عایق های رطوبتی نانوشیلد به عنوان یک راه حل مناسب و مطمئن برای انواع آب بندی است.

ویدئو زیر نحوه اجرای یک محصول چند منظوره قدرتمند - نانومالتی - نشان میدهد.نحوه اجرای نانومالتی بر روی دیوار سیمانی با قلم مو

آشنایی با ایرلس پاشچرا بتن ترک میخورد ؟

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن