عایق های رطوبتی نانوشیلد

آببندی چاله آسانسور

چاله های آسانسور بدلیل قرارگیری در زیر فونداسیون همیشه در معرض فشار منفی و نفوذ آب هستند و نیاز مبرم به عایقکاری دارند. آببندی چاله آسانسور بسته به سطح تراز آب زیرزمینی، حجم آب وارد شده و دیگر مسایل میتواند با روشهای متفاوتی انجام بگیرد.

چاله آسانسور چیست؟

پایین ترین قسمت چاه آسانسور که در زیر پایین ترین طبقه آسانسور واقع میشود و کابین، ریل و وزنه تعادل در آن قرار میگیرد را، چاهک یا چاله آسانسور می نامند. این قسمت از آسانسور در برخی مواقع در اثر جذب و یا نشتی آب به داخل آن باعث مشکلاتی از جمله جذب رطوبت در دیوارهای نزدیک و همچنین پوسیدگی کف آسانسور میشود. بنابراین یکی از محلهای محل در یک ساختمان است که باید با دقت آب بندی شود.

آب بندی چاله آسانسور

چاله های آسانسور به دلیل موقعیتی که دارند و زیر فونداسیون قرارمیگیرند، در معرض هجوم آبهای زیرزمینی به داخل و دیواره های اطراف آن هستند. بطور کلی چاله های آسانسور همیشه در معرض فشار منفی و نفوذ آب هستند و بخاطر وجود تاسیسات برقی در این نقاط، مسئله عایقبندی صد در صدی چاله آسانسور بسیار ضروری میباشد. زمانی که سطح آب زیرزمینی بالاتر از سطح تراز فونداسیون باشد، حجم آبی که به چاله آسانسور وارد میشود بیشتر است و بهتر است در این حالت در حین ساخت فونداسیون و چاله آسانسور از بتن های آببند استفاده شود که در بافت خود ذرات سیلیس دارند و خلل و فرج این بتنها بوسیله ذرات سیلیس پوشانده شده و کاملا آببندی میشوند.

روشهای آببندی چاله آسانسور

برای آببندی چاله آسانسور، بسته به موقعیت آن نسبت به سطح تراز آب زیرزمینی، از روشهای متفاوتی استفاده میشود. این روشها میتوانند به تنهایی و یا بصورت ترکیبی اجرا شوند. در زیر فقط به ذکر نام این روشها بسنده میکنیم:

عایق رطوبتی استخرعایق رطوبتی پلیمری

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن