عایق های رطوبتی نانوشیلد

نانو چسب بتن 1000

محصولی است تک جزئی مایع با تن رنگ سبز با خاصیت روان کنندگی بعنوان چسب بتن سوپر برای ترمیم و چسباندن بتن قدیم به جدید دارای خصوصیت های برتر با کاربرد گسترده به همراه نانوپودر 2 جسم بتن را آب بند می نماید. پایه چسب بتن 1000 آکریلیک با PH بالا که با سیمان همخوان بوده و در محیط قلیایی ماندگار است

چسب بتن

عایق رطوبتی نانو چسب بتن 1000 محصولی است تک جزئی مایع با تن رنگ سبز با خاصیت روان کنندگی بعنوان چسب بتن سوپر برای ترمیم و چسباندن بتن قدیم به جدید دارای خصوصیت های برتر با کاربرد گسترده به همراه نانو پودر2 جسم بتن را آب بند می نماید.
پایه چسب بتن 1000 آکریلیک با PH بالا که با سیمان همخوان بوده و در محیط قلیایی ماندگار است.

نانو چسب سیمان 300چسب بتن 1000 پلاس

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن