عایق های رطوبتی نانوشیلد

نانو پودر 1

یکی از بدترین مشکلات سیمانکاری خصوصا در نما جذب آب بالا و ترک خوردن موزائیکی سیمانکاری اولیه است.در جهت رفع این نقص در سیمانکاری،این محصول تحت عنوان نانو پودر برای اولین بار در ایران تولید و با کاربردهای بسیار قابل استفاده است.

نانو پودر 1

یکی از بدترین مشکلات سیمان‎کاری خصوصا در نما جذب آب بالا و ترک خوردن موزائیکی سیمان‎کاری اولیه است که به دلایل عمده زیر بروز می گردد.

در جهت رفع این نقص در سیمانکاری، محصولی تحت عنوان نانو پودر برای اولین بار در ایران فرموله، تولید و در پاکت های 1.5 کیلوئی بسته بندی نموده است که مسئله ترک در سیمان‌کاری رویه را برطرف و با صرف هزینه ای ناچیز با مصرف این محصول، سطح سیمانکاری شده آبگریزی زیبا یکدست و بدون ترک خواهید داشت که زیرسازی برای رنگ را نیاز ندارد.
عایق رطوبتی نانو پودر برای سیمان‎کاری اولیه زیر عایق کاری، داخل حمام هایی که کاشی با چسب نصب می گردد و به طور کلی برای سیمان‎کاری های عمومی در جهت جلوگیری از آب رفتگی کنترل ترک و تسهیل در کار تولید گردیده، نانو پودر رئولوژی و روانی ملات ماسه سیمان را به نحوی اصلاح می نماید که نیازی به افزودن آب اضافه به ملات ماسه سیمان احساس نمی شود.
سرعت کار را بالا برده و کاربر از مصرف آن احساس رضایت می کند

عایق رطوبتی نانو بامنانو پودر 2

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن