عایق های رطوبتی نانوشیلد

نانوکالر

نانوکالر محصولی است ویژه در رنگ های متنوع که برای آب بندی و به عنوان یک عایق رطوبتی قدرتمند در نمای ساختمان خصوصا نماهای غربی و شمال غربی که بیشتر در معرض باران هستند بکار میرود


عایق رطوبتی رنگی

نانوکالر محصولی است تک جزئی شامل لاتکس  با تن سفید و  پودر در رنگهای متنوع سفید شیری، کرم، سبز بسیار روشن، کرم قهوه ای و رنگهای مورد نظر شما که با سفارش قابل تولید است.
این عایق رطوبتی رنگی بی نظیر برای مصرف درنما خصوصا در نماهای غرب و شمال غرب که در معرض بارش باران است فرموله و تولید می گردد با کنیتکس پاش قابل پاشیدن است که پس از خشک شدن نرم باقی می ماند و عملا رنگ آمیزی و عایق دیوار همزمان انجام می پذیرد.

مقدار مصرف نانوکالر

بطور معمول مقدار مصرف به شرایط زیر کار بستگی دارد. معمولا  مقدار مصرف برای هر دست اجرا بین 300 تا 500 گرم  در متر مربع پیشنهاد میگردد. نیاز به هیچ آماده سازی برای سطح زیر کار نداشته و برای حصول کیفیت دوچندان، دو دست اجرای عایق پیشنهاد می شود.

ویژگی های دیگر این محصول

نانو استون کالرعایق رطوبتی نانو بام

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن