عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : #عایق روی سقف فلزی

عایق سقف شیبدار کلاردشت

برای عایق کاری سقف شیبدار ساختمانی در کلاردشت از عایق رطوبتی نانوآردوکالر استفاده شد. این عایق رطوبتی به راحتی اجرا می شود و در رنگ های متفاوت وجود دارد.


"عایق روی سقف فلزی" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن