عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : #آب بندی تراس

آب بندی تراس 40 متری

سلام

تراس حدود ۴۰مترمربع را سرامیک لیزری وبدون عایقکاری انجام داده ایم بهنگام شستشو بهطبقه پایین نم پس میدهد.لطفا چه پیشنهادی دارید؟

سپاس


"آب بندی تراس" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن