عایق های رطوبتی نانوشیلد

نانو آردوکالر در شمال کشور

جهت عایق کاری سقف شیبدار یک ساختمان در شمال کشور، عایق رطوبتی نانو آردوکالر بکار برده شد. این عایق قدرتمند در آب بندی و دارای رنگ های متنوع و زیبا برای زیباسازی نمای سقف و ساختمان می باشد.

اجرای نانو آردو کالر در شمال

برای آب بندی سقف شیبدار در شمال کشور از عایق رطوبتی نانو آردو کالر استفاده شد. این عایق رطوبتی علاوه بر عایق کاری کامل سقف در برابر رطوبت کار رنگ آمیزی و زیباسازی را هم انجام می دهد.

از مزایای بی نظیر این عایق رطوبتی قدرتمند، قابل اجرا بودن و چسبندگی عالی رو تمامی سطوح فلزی،PVC، گالوانیزه و حتی  روی ایزوگام می باشد.


آب بندی پشت بام کامرانیه عایق کاری سرویس بهداشتی با مش، هتل شیراز

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن