عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : # عایق کاری استخر ملارد

عایق کاری استخر در ملارد

برای عایق کاری رطوبتی یک استخر در ملارد از عایق رطوبتی نانو پول استفاده شد که همزمان کار آب بندی و رنگ را انجام دادیم. عایق رطوبتی نانوپول ضد خزه و جلبک است.


" عایق کاری استخر ملارد" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن